Spørsmål & svar

Spørsmål og svar - Tv

Generelt

I forbindelse med nyttår vurderer vi alltid pris på produktene i forhold til generell prisvekst. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å kunne gi kundene våre markedets beste TV-opplevelse, noe som gjør at vi nå også styrker TV-tilbudet vesentlig med lansering av TV Overalt utenfor hjemmet.

Altibox jobber kontinuerlig med med å opprettholde et mangfold av kvalitetskanaler som er konkurransedyktig i dagens marked. Vi kommer også til å fortsette å utvikle vårt TV Overalt-tilbud for å sikre kundene våre den beste TV-opplevelsen.

For vår nyeste dekodere:

Trykk og hold inne "4" og "OK" knappene samtidig til det blinker 3 ganger i lysdioden oppe til venstre på fjernkontrollen.

For eldre dekodere:

Trykk og hold inne "1" og "OK" knappene samtidig til det blinker 3 ganger i lysdioden oppe til venstre på fjernkontrollen.

change-frequency

Generelt har du ikke bindingstid på TV-basispakke og andre tilleggspakker, kun oppsigelsestid på inneværende måned pluss en måned. Dersom du har takket ja til kampanjetilbud, gjelder egne betingelser. Kampanjetilbud har ofte 12 md binding.

Prikkene viser hvor langt dekoderen har kommet i oppstarts prossesen.
Når 4. prikk har blitt grønn, har dekoder hentet all info den trenger for å kommunisere riktig med tv-serveren.

prikkene

Ekstra dekoder kan foreløpig kun bestilles per telefon til kundesenteret.

Etniske tv-kanaler sperrer noen tv-programmer som sendes på tv-kanalen på grunn av begrensninger i visningsrettighetene til tv-programmene. Dette kan for eksempel gjelde tv-programmer som kanalene ikke har rettigheter til å sende utenfor opphavslandets grenser. Signalet fra satelitten som tas ned vil da være blokkert, og på tv-kanalen vil det kun vises en sort skjerm. Dette vil være et problem som gjelder hos alle leverandører som henter signaler via satellitt. Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, men det er dessverre ikke noe vi har mulighet til å endre.

I henhold til Kringkastingsloven er vi pliktige til å gi NRK opplysninger om våre kunders navn, adresse og fødselsdato. NRK kan kun bruke disse opplysningene for å sjekke med sitt eget register over de som betaler kringkastingsavgift.

I tråd med denne loven og etter forespørsel fra NRK har vi startet rapportering av våre akive TV-abonnenter.

Har du mottatt brev fra NRK der de henviser til informasjon fra Altibox som ikke er riktig så ta kontakt med NRK Lisensavdelinga.

Innhold/tjenester

  1. Trykk på gul knapp på fjernkontrollen.
  2. Velg kategori.
  3. Velg ønsket film.
  4. Se trailer eller kjøp/lei film.

Les mer om mulighetene på vår tv-løsning her.

Denne har vi sendt deg i posten, men om du ikke finner denne kontakt din lokale leverandør som kan hjelpe deg.

PIN-koden kan du endre, fjerne eller slå på under innstillinger i filmleietjenesten. For å få tilgang til disse endringene må du taste inn PIN-kode 1. PIN-koden har vi sendt deg i posten, men om du ikke finner denne kontakt din lokale leverandør som kan hjelpe deg.

I Norge har vi en sensurbestemmelse i forhold til erotikk som ikke tillater å sende hard erotikk på lineære tv sendinger, derfor blir bildet sladdet da dette forekommer. Soft erotikk som er i henhold til norsk lov vises for seerne.
 

Tilkoblinger/Innstillinger

Du kan koble 4 dekodere til hjemmesentralen.
For å ha mer enn 3 dekodere (2 dekodere på eldre sentraler) må du koble til en switch til hjemmesentralen for å få flere tv-utganger.

"Innstillinger" finner du på tv-portalen ved å navigere deg nedover menyen under "TJENESTER". Under innstillinger kan du hente opp valget "LYD/BILDE".

Flere av de største tv-kanalene sender sine tv-sendinger i såkalt bredformat (widescreen 16:9). Har du et tradisjonelt tv med 4:3-format kan du her stille inn tv-dekoderen slik at den tilpasser bredformatsendingene uten at bildet blir vist med feil proporsjoner (bildet skaleres ned i størrelse, men beholder riktige proposjoner).

"Innstillinger" finner du på tv-portalen ved å navigere deg nedover menyen under "TJENESTER". Under innstillinger kan du hente opp valget "LYD/BILDE".

Det finnes to typer lydmodus du kan velge mellom; analog eller digital/SPDIF. Analog er det mest vanlige valget som gir lyd via SCART til din tv. Velger du digital/SPDIF vil kanaler som sender digital lyd kun sendes til denne utgangen. Stereosignalet sendes fortsatt til SCART.

"Innstillinger" finner du på tv-portalen ved å navigere deg nedover menyen under "TJENESTER". Under innstillinger kan du hente opp valget "SPRÅK".

Du kan velge mellom ulike språk som menyspråk, lydspråk og språk i undertekster. Muligheten for å velge språk og undertekster er kanalavhengig. Du kan også prioritere lydspråk og gi dekoderen mulighet til å velger det språket du har prioritert.

Dekoderen kobler du til en av utgangene merket 'TV' på din hjemmesentral, med en vanlig nettverkskabel (Cat 5).

Dersom tv-en din støtter HDMI bør denne benyttes fremfor SCART.

For å spille av 3D-innhold må du ha et 3D kompatibelt tv. Når du starter en film, eller går til en kanal som viser 3D innhold, må du velge 3D på fjernkontrollen til tv-apparatet. Du må nå velge ‘side by side 3D'. Følg instruksjonene på skjermen. Mer info om hvordan du nytter 3D på ditt tv-apparat finner du i brukermanualen som fulgte med tv-apparatet.

Ja, du kan bruke enten phonoutgangene, SPDIF-utgangen (digital koaksial), eller den optiske (digitale) utgangen (hvis tilgjengelig). Merk at du må endre innstillingene via portalen for å aktivere de digitale utgangene.

Teksting for hørselshemmede kan aktiveres ved å gå til "Innstillinger" under valget "Språk", sett feltet "Undertekster" til "Hørselshemmede".

PVR-dekoder

Du kan planlegge opptak på alle programmer som finnes i tv-guiden blant dine tilgjengelige kanaler. Vår programinformasjon er oppdatert inntil 14 dager frem i tid.

Dette varierer noe fra kanal til kanal. Harddisken er på 500GB som rekker til ca 190 timer opptak.
De eldste PVR-dekoderne har harddisk på 160GB som rekker til ca 60 timer opptak.
Nyere modeller har harddisk på 320GB som rekker til ca 120 timer med opptak.

Ja, opptaket pågår i bakgrunnen. Planlagte opptak vil også starte selv om man leier film.

Ja, du kan sette opp to samtidig opptak fra tvguiden på dekoder og/eller tv-guiden på web / Altibox TV Overalt-appen.

Merk at funksjonen "Tidsforskjøvet visning" blir deaktivert ved to samtidige opptak.

Ja, opptaket pågår i bakgrunnen selv om dekoderen står i standby.